Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2019

filodiseta
7943 b3ba 500
filodiseta
Kobiety są niesamowite, nic nie mówisz, a one rozumieją wszystko, mówią Ci wszystko, a ty nie rozumiesz nic.
— Richard Gere
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
filodiseta
— April&Jackson
Reposted fromzapiski zapiski viamefir mefir
filodiseta
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viamefir mefir
filodiseta
9669 2c39
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viamefir mefir
filodiseta
5407 d690 500
Reposted fromfungi fungi viazapachsiana zapachsiana
filodiseta

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat viazapachsiana zapachsiana
filodiseta
8128 c7c9
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vianezavisan nezavisan
filodiseta
0072 7de9
365<3
Reposted fromvickybn17 vickybn17 viapikkumyy pikkumyy

September 19 2018

filodiseta
Czy lepiej nie znać brzydkiej prawdy i udawać, że nie istnieje? A może lepiej stawić jej czoło, mimo ryzyka, że będziemy zmuszeni żyć z jej ciężarem?
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
filodiseta
Nie podam pani przepisu na miłość. Nam się po prostu zdarzyła. Że otwieramy rano oczy i chce nam się ze sobą być. Mówię: zrobisz mi kawę? I mąż wychodzi z psem, ale jeszcze zdąży mi zrobić kawę i na tę kawę czasami się przysiada. A ja się wałkonię, bo nie muszę wstać. Pyta: co robisz dzisiaj? To i to. A ty? A ja to i to. To fajnie. To są rzeczy najprostsze.
— Dorota Kolak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
filodiseta
Stoimy po kostki w gównie, ale nie musimy się w nim topić.
— Heather Morris
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
filodiseta
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
filodiseta
9391 d77a 500
Reposted fromonlyman onlyman viamefir mefir
filodiseta
8065 db80
Reposted fromadzix69 adzix69 viawerterowska werterowska
filodiseta
filodiseta
2227 7b09 500
.
filodiseta
filodiseta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl