Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

filodiseta
Jeśli dwie osoby mają chociaż minimalną ochotę się kontaktować, każda ma zdolność i chęć odbierania przekazu drugiej, a kontakt trwa przez pewien czas to można przypuszczać, że związek ten jest autentyczny i ważny.
— z notatek na osobowość
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viapikkumyy pikkumyy
filodiseta
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— A. Chylińska
filodiseta
Reposted fromthebelljar thebelljar viacreure creure

March 30 2017

filodiseta
filodiseta
8188_62fb_500

[reposted from @trueloveortruepain on Sep. 6 2015. source]

filodiseta
8192 3ff3
filodiseta
filodiseta
Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to, byłaś szczęśliwa.
— Dorotea de Spirito

March 29 2017

filodiseta
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapikkumyy pikkumyy
filodiseta
5896 a8f4

March 26 2017

filodiseta
filodiseta
Reposted frompeper peper viafriends friends
3936 9e44
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viafriends friends
filodiseta
Reposted fromfriends friends
filodiseta
imageimageimageimage
Reposted fromfriends friends viatoniewszystko toniewszystko
filodiseta

March 22 2017

8035 6058 500
Reposted fromiPodChick iPodChick viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl