Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2018

filodiseta
2386 0a03
Rome, Italy 
filodiseta
7052 5626 500
Reposted frompiehus piehus vianezavisan nezavisan
filodiseta
6318 e22b
Reposted fromonlyman onlyman viaskrzacik skrzacik

February 06 2018

filodiseta
Reposted fromFlau Flau viasupposedtobe supposedtobe
filodiseta

February 05 2018

filodiseta
9518 be60
Reposted fromhagis hagis viablackheartgirl blackheartgirl
filodiseta
Jeśli ktoś nie widzi w Tobie tego, co najcenniejsze, nie przejmuj się - zrobią to za jakiś czas całe tłumy. Ty bądź po prostu sobą i nie zmieniaj się dla kogoś, kto tak naprawdę nigdy nie będzie umiał dostrzec w Tobie prawdziwego piękna.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
filodiseta
Wszystko będzie dobrze. Przed tobą trochę ciężkich chwil, wiele cudownych. I dasz radę. Takie kobiety jak ty zawsze dają radę. Upadniesz i wstaniesz. O dziwo, bez niczyjej pomocy. I dalej będziesz szła z podniesioną głową.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromfantazja fantazja viazapachsiana zapachsiana
7133 c5b7 500

unlimithed:

unlimithed

filodiseta
3450 2430 500
Reposted fromoutoflove outoflove viazapachsiana zapachsiana
filodiseta
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viazapachsiana zapachsiana

February 03 2018

filodiseta
5619 7453
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoniewszystko toniewszystko
8694 8c04 500

oceanum-cessabit:

L I F E  ☮M A N T R A

Take care of yourself

Reposted fromSkydelan Skydelan viaavooid avooid
filodiseta
2103 5714 500
filodiseta
Reposted fromdogs dogs viamefir mefir
filodiseta
Płaczesz? To dobrze. Jeśli jeszcze człowiek potrafi płakać, to wszystko można zacząć.
— Marek Hłasko
Reposted frommessinhead messinhead viamayamar mayamar
filodiseta
filodiseta
filodiseta
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
filodiseta
Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
— Hesse Hermann
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl