Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

filodiseta
Czy lepiej nie znać brzydkiej prawdy i udawać, że nie istnieje? A może lepiej stawić jej czoło, mimo ryzyka, że będziemy zmuszeni żyć z jej ciężarem?
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
filodiseta
Nie podam pani przepisu na miłość. Nam się po prostu zdarzyła. Że otwieramy rano oczy i chce nam się ze sobą być. Mówię: zrobisz mi kawę? I mąż wychodzi z psem, ale jeszcze zdąży mi zrobić kawę i na tę kawę czasami się przysiada. A ja się wałkonię, bo nie muszę wstać. Pyta: co robisz dzisiaj? To i to. A ty? A ja to i to. To fajnie. To są rzeczy najprostsze.
— Dorota Kolak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
filodiseta
Stoimy po kostki w gównie, ale nie musimy się w nim topić.
— Heather Morris
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
filodiseta
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
filodiseta
9391 d77a 500
Reposted fromonlyman onlyman viamefir mefir
filodiseta
8065 db80
Reposted fromadzix69 adzix69 viawerterowska werterowska
filodiseta
filodiseta
2227 7b09 500
.
filodiseta
filodiseta

September 13 2018

filodiseta
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viacreure creure
filodiseta
6145 bbf8 500
filodiseta
9127 4103 500
filodiseta

June 29 2018

filodiseta
2702 4f21 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
filodiseta
6320 16d5 500
Reposted from2017 2017 viaweheartit weheartit
filodiseta
3513 fe89 500
filodiseta
Reposted fromshakeme shakeme viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl