Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

filodiseta
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viaBeLikeBlair BeLikeBlair
filodiseta
6710 3bc1 500
Reposted fromdontforgot dontforgot viaBeLikeBlair BeLikeBlair
7728 5a6d
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadobby dobby
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaWilalena Wilalena
filodiseta

I lubię na Ciebie patrzeć jak jesteś uśmiechnięty.

filodiseta
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood

October 07 2017

filodiseta
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
filodiseta
2590 b366 500
Reposted fromverronique verronique viamayamar mayamar
filodiseta
1635 81ce
Reposted fromkostuchna kostuchna viapikkumyy pikkumyy
filodiseta
filodiseta
0648 3cd9
Reposted fromdepth depth viaoutofmyhead outofmyhead
filodiseta

April 25 2017

filodiseta
Jeśli dwie osoby mają chociaż minimalną ochotę się kontaktować, każda ma zdolność i chęć odbierania przekazu drugiej, a kontakt trwa przez pewien czas to można przypuszczać, że związek ten jest autentyczny i ważny.
— z notatek na osobowość
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viapikkumyy pikkumyy
filodiseta
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— A. Chylińska
filodiseta
Reposted fromthebelljar thebelljar viacreure creure

March 30 2017

filodiseta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl